TERMA DHE KUSHTE

Termat dhe Kushtet (“Tirona”)
Azhurnimi i fundit: 15 maj 2018

Ju lutemi lexoni me kujdes këto Terma dhe Kushte (“Kushtet”, “Termat dhe Kushtet”) përpara se të përdorni faqen e internetit https://tirona.website të operuar nga Tirona.

Qasja dhe përdorimi i Shërbimit është i kushtëzuar nga pranimi dhe pajtueshmëria me këto Kushte. Këto Terma vlejnë për të gjithë vizitorët, përdoruesit dhe të tjerët që hyjnë ose përdorin Shërbimin.

Duke hyrë ose duke përdorur Shërbimin ju pranoni të jeni të detyruar nga këto Kushte. Nëse nuk pajtoheni me ndonjë pjesë të kushteve, atëherë nuk mund të hyni në Shërbimin.

Lidhje me faqet e tjera të internetit
Shërbimi ynë mund të përmbajë lidhje me faqet ose shërbimet e palëve të treta që nuk janë në pronësi apo të kontrolluara nga Tirona.

Tirona nuk ka kontroll mbi dhe nuk merr përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë ose praktikat e faqeve ose shërbimeve të ndonjë pale të tretë. Ju gjithashtu pranoni dhe pranoni që Tirona nuk do të jetë përgjegjës ose përgjegjës, drejtpërdrejt ose tërthorazi, për çdo dëm apo humbje të shkaktuar ose të supozuar të shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose mbështetjes në ndonjë përmbajtje, mall ose shërbim të tillë në dispozicion ose nëpërmjet çdo faqe apo shërbim të tillë.

Ne ju këshillojmë fuqishëm të lexoni termat dhe kushtet dhe politikat e privatësisë për çdo faqe ose shërbim të palëve të treta që vizitoni.

Ligji Drejtues
Këto Kushte do të qeverisen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Shqipërisë, pa marrë parasysh dispozitat e saj të konfliktit të ligjit.

Dështimi ynë për të zbatuar ndonjë të drejtë ose dispozitë të këtyre Kushteve nuk do të konsiderohet heqje dorë nga këto të drejta. Nëse ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve mbahet e pavlefshme ose e pazbatueshme nga një gjykatë, dispozitat e mbetura të këtyre Kushteve do të mbeten në fuqi. Këto Kushtet përbëjnë të gjithë marrëveshjen midis nesh në lidhje me Shërbimin tonë dhe zëvendësojnë dhe zëvendësojnë çdo marrëveshje paraprake që mund të kemi midis nesh në lidhje me Shërbimin.

ndryshimet
Ne rezervojmë të drejtën, sipas gjykimit tonë, për të modifikuar ose zëvendësuar këto Kushte në çdo kohë. Nëse një rishikim është material, ne do të përpiqemi të japim njoftimin e së paku 30 ditë përpara se ndonjë term i ri të hyjë në fuqi. Ajo që përbën një ndryshim material do të përcaktohet sipas gjykimit tonë të vetëm.

Duke vazhduar për të hyrë ose për të përdorur Shërbimin tonë pasi këto rishikime të bëhen efektive, ju pranoni të jeni të lidhur me kushtet e rishikuara. Nëse nuk pajtoheni me termat e rinj, ndërpritni përdorimin e Shërbimit.

Na kontaktoni
Nëse keni ndonjë pyetje rreth këtyre Kushteve, ju lutemi na kontaktoni në kontakt@tirona.info ose na telefononi në +355699182802.