Në 31 Janar 1924, doli numri i parë i revistës “Reforma”
Në 31 Janar 1924, doli numri i parë i revistës “Reforma”

Në 31 Janar 1924, doli numri i parë i revistës “Reforma”, organ i lidhjes së mësuesve në Tironë. Përkrahu zhvillimin e arsimit kombëtar dhe zbatimin e lirive dhe të drejtave demokratike. Revista shoqërohej me një suplement prej 14 faqesh që quhej “Pjesa Pedagogjike”.

“Reforma”, organ i lidhjes së mësuesve në Tironë
“Reforma”, organ i lidhjes së mësuesve në Tironë