Krijuesja e shoqatave kerkoi nje blank page, keshtu qe here it is...